Zobacz przykładowy wniosek

WNIOSEK

Inne wnioski i historia pojazdu z bazy CEPIK na Pojazdu.pl

(miejscowość) (data) (imię i nazwisko lub nazwa właściciela) (ulica, nr domu, nr lokalu) (kod pocztowy, miasto) (PESEL lub REGON / data urodzenia) (nazwa organu rejestrującego) (miejscowość)
Regulamin

Aplikacja dostępna pod adresem rejestracja.pojazdu.pl jest darmowa i umożliwia wygenerowanie wniosku potrzebnego przy rejestracji pojazdu. Wniosek jest składany w odpowiednim urzędzie wraz z załącznikami. Serwis nie przechowuje jakichkolwiek danych osobowych. Dane typu imię, nazwisko, pesel itp. są używane jedynie do utworzenia pliku PDF i nie są zapisywane.