Wniosek rejestracji pojazdu

Wnoszę o
w celu*
następującego pojazdu:
Powód składania wniosku
Do wniosku załączam następujące dokumenty:
Wnoszę o wydanie tablic rejestracyjnych o następującym wyróżniku pojazdu: 
Wnoszę o wydanie tablic samochodowych

* informacje wymagane